Accares ondersteund bedrijven en instellingen met de “Wet Poortwachter. In het kader van deze wet neemt Accares u alle zorgen uit handen. De Adviseur Werk begeleidt uw werknemer gedurende het gehele Spoor 2 traject. 

Hoe kunt u deze dienst(en) aanvragen?
In een gesprek met uw contactpersoon van het UWV (bijvoorbeeld een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige, een werk coach of een re-integratiebegeleider) geeft u aan dat u gebruik wilt maken van deze dienst “Begeleiding Spoor 2 Trajecten”. Als uw contactpersoon van het UWV dezelfde mogelijkheden ziet, dan meldt hij/zij u aan bij Accares. Wij komen dan bij u thuis voor een kennismakings- intakegesprek. Belangrijk is dat u een goede “klik” krijgt met uw begeleider, de adviseur werk van Accares.

Neemt u gerust contact met ons op als u nog meer vragen over deze diensten heeft.